Dự toán mua sắm trang thiết bị năm 2020

TRƯỜNG ĐHBK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯ VIỆN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

THỐNG KÊ MUA THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ NĂM 2020

Dự toán Còn lại
300,000,000 -68,551,081
STT Tên thiết bị, vật tư, dụng cụ,...  Xuất Đơn vị SL Thành tiền Hóa đơn Ghi chú
xứ  tính
1 Mực in ĐNA Gói 1          14,360,000 30/03/2020
2 Máy in barcode  Malai Gói 1          35,640,000 0000493 Hồ sơ máy in barcode 11/06/2020
3 Mua bàn ghế (8 bàn; 135 ghế: CS1: 87 ghế, CS2: 48 ghế) ĐNA Gói 1          99,187,000 0000112 Hồ sơ bàn ghế 11/08/2020
4 Mua kệ sách (21 kệ 7 mâm, 6 kệ 14 mâm) ĐNA Gói 1          99,726,000 0000198 Hồ sơ kệ sách 20/08/2020
5 Bộ lọc nước VN Bộ 2            2,587,000 0028257 07/09/2020
6 Mua máy khoan, vật tư, dụng cụ sửa chữa CS2 ĐNA Gói 1            4,227,000 0021395   07/10/2020
7 Mua máy Photocopy Toshiba E857 ĐNA Cái 1          35,090,000 0001799 Hồ sơ máy photo 13/10/2020
8 Máy in màu Epson WF-C5290 ĐNA Cái 1            9,700,081 0000027 02/11/2020
9 Tổ chức sự kiện, Thư viện đồng hành cùng sinh viên VN Gói 2            8,800,000 0000067 10/11/2020
10 Màn chiếu (2), mực in ĐNA Gói 1          19,965,000 0001877 10/11/2020
11 Lắp cửa kính phòng đọc giảng viên VN Gói 1          13,585,000 000020 11/11/2020
12 Bảng hướng dẫn các phòng VN Gói 1            5,730,000 0028332 11/11/2020
13 Bàn ghế đôn, trang bị cho các lớp HDSD TV VN Gói 1          19,954,000 0000151 14/11/2020
Tổng  368,551,081
THỐNG KÊ CÔNG TÁC VỆ SINH NĂM 2020
STT Tên thiết bị, vật tư, dụng cụ,...  Xuất Đơn vị SL Thành tiền Hóa đơn Ghi chú
xứ  tính
1 Vệ sinh kho sách Thư viện (đợt 1) VN Gói 1          16,885,000 0000539 C.Nguyệt 10/06/2020
2 Vệ sinh kho sách Thư viện (đợt 2) VN Gói 1          19,965,000 0000709 C.Nguyệt 04/11/2020
Tổng  36,850,000
THỐNG KÊ CÔNG TÁC SỬA CHỮA NĂM 2020
STT Tên thiết bị, vật tư, dụng cụ,...  Xuất Đơn vị SL Thành tiền Hóa đơn Ghi chú
xứ  tính
1 Vận chuyển sách (thuê xe) VN Gói 1          18,150,000 0000398 P.QTTB 14/07/2020
2 Phí vận chuyển bốc vác VN Gói 1          19,800,000 0000400 P.QTTB 14/07/2020
3 Thùng chứa tài liệu (dùng chuyển sách) VN Gói 1          19,734,000 0004250 P.QTTB 03/07/2020
4 Lắp quạt treo tường CS2 (tầng 1) VN Gói 14          15,895,000 P.QTTB_CS2 08/07/2020
5 Lắp quạt treo tường CS2 (tầng 3) VN Gói 35          37,455,000 P.QTTB_CS2 17/09/2020
6 Cải tại lại khu học nhóm Nhà A2 VN Gói 1          83,793,000 P.QTTB 11/11/2020
Tổng        194,827,000

Dự toán mua sắm trang thiết bị năm 2020

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn