Hàm lượng kháng sinh nhóm aminoglycoside

Bài báo “Xác định hàm lượng kháng sinh nhóm aminoglycoside trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò tán xạ bay hơi”.

Tác giả: Nguyễn Văn Đông, Đỗ Thị Tú Trinh, Tô Thị Hồng Chuyên, Trịnh Thị Diệu Bình, Nguyễn Minh Thịnh.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ. 

Nghiên cứu thực hiện nhằm phát triển phương pháp phân tích đồng thời các 5-aminoglycoside là streptomycin (STR), neomycin (NEO), kanamycin (KAN), spectinomycin (SPE), amikacin (AMI)) trên nền thức ăn chăn nuôi bằng hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò tán xạ bay hơi (HPLC – ELSD). Các kháng sinh 5-aminoglycoside trong mẫu thức ăn chăn nuôi được chiết với hệ dung môi chứa 20% ACN, 1% HCl (v/v). Dịch chiết được làm sạch bằng phương pháp chiết pha rắn (SPE) với pha tĩnh là PCX, trong môi trường pH 5 được điều chỉnh bằng dung dịch NH3. Các 5- aminoglycoside được rửa giải ra khỏi cột SPE bằng dung dịch NH3 10%. Mẫu sau rửa giải được thổi khô và hòa tan lại bằng dung dịch acid hepta fluorobutyric (HFBA) 20mM, qua màng lọc 0,22μm và phân tích bằng HPLC – ELSD. Các 5-aminoglycoside được tách trên cột Eclipse Plus C18, 1,8μm, 4,6 × 100mm, pha động được sử dụng là nước/acetonitrile chứa 15mM HFBA với chế độ gradient pha động có tỉ lệ các kênh nước và acetonitril lần lượt là 0-1 phút cố định 75:25, 1-6 phút giảm 55:45, 6-7 cố định 55:45, 7-8 phút tăng 75:25. Đầu dò ELSD có tốc độ khí mang là 1 L/phút và nhiệt độ phun sương là 40 độ C. Phương pháp này đạt được giới hạn phát hiện (MDL) 4 mg/kg và hiệu suất thu hồi từ 87-92% đối với các kháng sinh 5-aminoglycoside. Phương pháp đã áp dụng phân tích hàm lượng các aminoglycoside trong nền mẫu thức ăn chăn nuôi với hệ thống HPLC – ELSD.


Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1227/157

Hàm lượng kháng sinh nhóm aminoglycoside

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  10
 • Hôm nay:
  1601
 • Tuần này:
  14108
 • Tuần trước:
  36734
 • Tháng trước:
  47590
 • Tất cả:
  3102791

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn