Tài liệu truy cập mở

Nguồn tài nguyên giáo dục truy cập mở bao gồm các dạng tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập trong nhà trường được xuất bản rộng rãi với quyền truy cập mở, loại hình tài liệu này cho phép việc nhân bản, sử dụng, thay đổi và chia sẻ lại nội dung tài liệu hoàn toàn miễn phí và hợp pháp, với nhiều loại hình như: sách, báo-tạp chí đến chương trình đào tạo, đề cương môn học, bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, báo cáo, âm thanh, hình ảnh và chương trình mô phỏng,…

 Các loại giấy phép truy cập mở

Sách tham khảo nguồn tài liệu truy cập mở thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh, Thương mại, Quản lý; Truyền thông, thiết kế; Khoa học máy tính; Kỹ thuật; Khoa học cơ bản – công nghệ; Công nghệ sinh học,…

CƠ SỞ DỮ LIỆU

GIỚI THIỆU NGUỒN TÀI NGUYÊN

LINK TRUY CẬP

 BCampus OpenEd 

Cung cấp về các chủ đề như: Kế toán, Công nghệ kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý, Tiếp thị,...

BC là dự án SGK mở được tài trợ bởi Bộ giáo dục bậc cao của tỉnh British Columbia (Canada). Mục tiêu của dự án là cung cấp khả năng truy cập linh hoạt với chi phí thấp đến nguồn tài nguyên giáo dục bậc cao bằng cách xuất bản SGK cho truy cập mở

https://open.bccampus.ca/find-open-

textbooks/?subject=Accounting

Open Textbook Library 

Cung cấp sách về các chủ đề: Kế toán, Luật kinh doanh, Tiếng Anh thương mại, Tiếp thị trực tuyến, Thương mại, Kinh tế học,...

SGK ở đây nhận được nguồn tài trợ để xuất bản và cho phép mọi người sử dụng, chia sẻ miễn phí. Các sách này đã được thẩm định chất lượng bởi các khoa/bộ môn ở nhiều trường đại học, cao đẳng. Người dùng có thể tải sách về miễn phí hoặc in ấn với chi phí thấp. Nguồn tài liệu này cũng được sử dụng ở các cơ sở giáo dục bậc cao, hoặc được kết nối vào các tổ chức học thuật hay các hội nghề nghiệp.

https://open.umn.edu/

opentextbooks/SearchResults.

aspx?subjectAreaId=2

WikiBooks 

Hỗ trợ truy cập đến SGK hoàn chỉnh và sách đang được viết về nhiều chủ đề như Chia sẻ nguồn lực, Kinh doanh trực tuyến, Thương mại điện tử, Chiến lược kinh doanh,...

Trang web này là nơi xuất bản các SGK mở theo cách mà tất cả mọi người đều có thể tham gia vào quá trình biên soạn và chỉnh sửa nội dung cuốn sách. WikiBooks gồm có nhiều loại tài liệu như SGK, tài liệu chú thích, tài liệu chỉ dẫn, cẩm nang. Các tài liệu này có thể được sử dụng trong chương trình giảng dạy tại nhiều trường học uy tín hoặc cho mục đích tự học tại nhà.

https://en.wikibooks.org/wiki/

Subject:Business

Atlas Copco Free Ebooks 

Cung cấp sách điện tử miễn phí về các chủ đề như Trí tuệ nhân tạo, Ngôn ngữ lập trình C, C++, Java, Hệ thống thông tin & Quản lý thông tin

http://www.atlascopcogroup.com/

en/careers/free-literature#

The Global Text Project 

Cung cấp SGK về các chủ đề như Tối ưu hóa dữ liệu, Lập trình, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm,...

Đây là dự án hợp tác giữa Đại học Georgia và Đại học Denver nhằm xuất bản SGK điện tử cho sinh viên ở các nước đang phát triển và xây dựng, duy trì csdl liên kết đến nguồn SGK đó

http://globaltext.terry.uga.edu/

booklist?cat=Business

Trang tài nguyên học tập mở về Khoa học vật liệu (CORE) 

Kho dữ liệu của CORE gồm có 1670 tài liệu học tập về vật liệu và kỹ thuật được cung cấp miễn phí theo Giấy phép mở (CC)

http://core.materials.ac.uk/

Nhà xuất bản Hàn lâm Quốc gia (NAP) 

Bao gồm SGK về nhiều chủ đề như: Các ứng dụng của công nghệ, Kỹ thuật xây dựng, Thiết kế, khảo sát, lập kế hoạch, Giảng dạy về kỹ thuật, Các loại vật liệu và chính sách, phản biện, đánh giá,...

NAP được thành lập bởi Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ đề xuất bản các báo cáo của Viện về Khoa học, Kỹ thuật và Y học. NAP xuất bản hơn 200 tựa sách về nhiều chủ đề thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và y học mỗi năm. Hiện tại, trang này cung cấp hơn 8500 tựa sách theo định dạng PDF. Hầu hết các sách được cung cấp đều cho phép tải về miễn phí toàn bộ nội dung hoặc theo chương, phần.

https://www.nap.edu/topic/

284/engineering-and-technology

Open Stax 

Là bộ sưu tập bao gồm SGK về nhiều chủ đề như Thiên văn học, Vật lý, Sinh học, Vi sinh học, Hóa học, Toán học,...

Openstax là trang web phi lợi nhuận của Đại học Rice với mục đích hỗ trợ sinh viên truy cập dễ dàng hơn đến nguồn tài liệu học tập. Sách giáo khoa truy cập mở được xuất bản trên trang này đầu tiên vào năm 2012 và đến nay đã có 25 cuốn sách tương tự đã được hàng nghìn sinh viên trên khắp thế giới sử dụng.

https://openstax.org/subjects/

science

 Kỷ yếu hội thảo, bài báo khoa học, luận văn, luận án,...là nguồn tài liệu truy cập mở thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh, Thương mại, Quản lý; Truyền thông, thiết kế; Khoa học máy tính; Kỹ thuật; Khoa học cơ bản – công nghệ; Công nghệ sinh học,…
Kho dữ liệu nghiên cứu của Đại học Nebraska – Lincoln  Cung cấp tài liệu nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như: Kỹ thuật hàng không - Hóa học - Dân dụng và Môi trường - Điện tử và Máy tính, Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Khoa học và kỹ thuật vi phân tử, Điều khiển hệ thống và kỹ thuật công nghiệp,... http://digitalcommons.

unl.edu/do/discipline_browser

/disciplines?discipline_key=217

​​​​​​​Kho dữ liệu nghiên cứu của Đại học Nebraska – Lincoln ​​​​​​​ Cung cấp tài liệu nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như: Công nghệ vẽ 3D, Kiểm soát truy cập, Hệ thống điện toán tùy biến, Mạng tùy biến không dây, Hệ thống tùy biến, Trí tuệ nhân tạo, Tối ưu hóa các ứng dụng,... https://dspace.mit.edu

/handle/1721.1/5458/browse

?type=subject

​​​​​​​Kho dữ liệu nghiên cứu của Đại học Curtin ​​​​​​​ Cung cấp tài liệu nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như: Quảng cáo và thiết kế đồ họa sáng tạo, Thiết kế phim hoạt hình và các trò chơi, Xây dựng thông điệp sáng tạo, Thiết kế trong môi trường số, Thời trang, Nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế trang sức và nội thất, Thiết kế đồ họa và hình ảnh, Truyền thông tương tác,.. https://espace.curtin.edu.au/
​​​​​​​Kho dữ liệu nghiên cứu của Đại học RMIT ​​​​​​​ Gồm tài liệu nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như: Kế toán, kiểm toán và chế độ báo cáo; Ngân hàng, tài chính và đầu tư; Kinh doanh và quản trị; Dịch vụ thương mại; Tiếp thị; Du lịch; Dịch vụ vận tải,... http://researchbank.rmit.

edu.au/list/subject/15/

​​​​​​​Mạng nghiên cứu Khoa học xã hội ​​​​​​​ Chia sẻ các bài nghiên cứu về nhiều chủ đề như: Mô hình kinh doanh, Quỹ đầu tư, Quản lý rủi ro, Tài chính doanh nghiệp, Toàn cầu hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,... https://papers.ssrn.com/sol3

/DisplayJournalBrowse.cfm

 Đề cương, bài giảng, tài liệu tham khảo,...là nguồn tài liệu truy cập mở thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh, Thương mại, Quản lý; Truyền thông, thiết kế; Khoa học máy tính; Kỹ thuật; Khoa học cơ bản – công nghệ; Công nghệ sinh học…
​​​​​​​Các khóa học mở của Đại học TUDelf (Hà Lan) ​​​​​​​ Cung cấp tài liệu các khóa học về Kỹ thuật hàng không, Thiết kế Y sinh - Cơ sinh, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật thiết kế dân dụng công nghiệp,...

Trang này cung cấp nguồn tài nguyên học tập mở, có chất lượng cao và được thiết kế theo môn học, cho phép sử dụng miễn phí.

 
https://ocw.tudelft.nl/

 
​​​​​​​Khóa học mở của Đại học Michigan ​​​​​​​ Cung cấp các khóa học mở như: Động lực học và Điều khiển quá trình, Nhập môn kỹ thuật, Thiết kế trong thế giới thực, Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn, Các bài giảng về vật lý,...

Trang này cung cấp nhiều loại tài liệu như tài liệu khóa học, tài liệu đa phương tiện, phần mềm, khóa luận của sinh viên theo chính sách truy cập mở, cho phép tải về hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với mục đích sử dụng.

 
https://open.umich.edu

/find/open-educational-

resources/engineering

 
​​​​​​​MITCourseWare - Khóa học mở của MIT (Hoa Kỳ) ​​​​​​​ Cung cấp khóa học về nhiều chủ đề như Kỹ thuật y sinh - hóa học - dân dụng - điện, công nghệ vi phân tử, Khoa học vật liệu, ...

Trang web này là hình thức xuất bản các khóa học của MIT lên mạng Internet. Hiện tại, có hơn 2300 khóa học mở miễn phí cho mọi người tham gia. Việc MIT cung cấp khóa học mở giúp cho những nhà quản lý giáo dục cải tiến khóa học và đề cương môn học, làm cho chương trình đào tạo hiệu quả hơn; giúp sinh viên có thêm nguồn tài liệu bổ trợ để đạt kết quả học tập tốt hơn và hỗ trợ cho nhiều người tự học tại nhà, ứng dụng được kiến thức vào giải quyết các thách thức trong cuộc sống.

https://ocw.mit.edu/

courses/find-by-topic

/#cat=engineering

​​​​​​​EdX - Cung cấp các khóa học miễn phí từ các trường Đại học hàng đầu trên thế giới ​​​​​​​ Gồm các chủ đề như: Tài chính, Tiếp thị, Kế toán, Truyền thông, Kinh doanh quốc tế, Quản trị rủi ro, Đổi mới và khởi nghiệp,...

Edx là nền tảng học tập trực tuyến, nơi cung cấp các khóa học đại trà miễn phí, có chất lượng cao từ các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới cho người học ở mọi nơi. Hiện tại, EdX  cung cấp hàng nghìn khóa học về nhiều chủ đề đa dạng cho nhiều bậc học khác nhau.

https://www.edx.

org/course/

subject/

business-mana

gement

​​​​​​​MITCourseWare
​​​​​​​ 

Cung cấp khóa học về nhiều chủ đề như Kế toán, Đạo đức kinh doanh, Khởi nghiệp, Tài chính, Toàn cầu hóa, Lãnh đạo, Quản lý,...

Trang web này là hình thức xuất bản các khóa học của MIT lên mạng Internet. Hiện tại, có hơn 2300 khóa học mở miễn phí cho mọi người tham gia. Việc MIT cung cấp khóa học mở giúp cho những nhà quản lý giáo dục cải tiến khóa học và đề cương môn học, làm cho chương trình đào tạo hiệu quả hơn; giúp sinh viên có thêm nguồn tài liệu bổ trợ để đạt kết quả học tập tốt hơn và hỗ trợ cho nhiều người tự học tại nhà, ứng dụng được kiến thức vào giải quyết các thách thức trong cuộc sống

https://ocw.mit.edu/

courses/find-by-topic

/#cat=business

​​​​​​​Học liệu mở của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) ​​​​​​​ Dựa trên kinh nghiệm của Viện Công nghệ Massachusetts với Sáng kiến học liệu mở (OCW), FETP đã bắt đầu đưa tài liệu giảng dạy và nghiên cứu lên mạng. Các giảng viên được khuyến khích sử dụng tài liệu của FETP vào môn học của họ ở các trường đại học. Học viên có thể sử dụng những tài liệu này làm định hướng cho hoạt động học tập và nghiên cứu độc lập. Tất cả nội dung đều trực tuyến, từ đề cương môn học, bài giảng, danh mục tài liệu đọc và bài tập sử dụng trong các môn của chương trình một năm và các khóa đào tạo cao cấp hay ngắn hạn. Về lâu dài, tất cả những tài liệu của FETP đều sẽ được đưa lên mục OCW của trường (theo quy định của luật bản quyền). FETP còn phối hợp với các trường và học viện ở Việt Nam để xúc tiến việc sử dụng những công cụ đào tạo tiên tiến từ xa.

http://www.fetp.

edu.vn/

vn/hoc-lieu-mo/

hoc-lieu-mo-fetp/

​​​​​​​FutureLearn ​​​​​​​

Cung cấp tài liệu về các chủ đề như: Nghiên cứu hành vi, Mô hình hóa dữ liệu, Quản lý quy trình kinh doanh, Tiếp thị số, Đổi mới và doanh nghiệp, Kinh doanh trực tuyến, Chuỗi cung ứng hàng hóa, Xây dựng thương hiệu,...

Trang web này cung cấp các khóa học chọn lọc của những trường đại học và viện văn hóa hàng đầu trên thế giới. Nội dung của những khóa học này có thể được truy cập qua máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại di động.

https://www.future

learn.

com/courses?

utf8=%

E2%9C%93&filter_

category=business

-and

-managemen

t&filter_

availability=

to-be-

announced

​​​​​​​TED - Diễn đàn chia sẻ các ý tưởng đột phá
​​​​​​​​​​​​​​

Gồm các bài nói chuyện về các chủ đề như: Tương lai của tiền tệ, Cuộc cách mạng trong sản xuất, Thương mại toàn cầu, Nghề nghiệp, Ngân hàng,...

TED là 1 diễn đàn phi lợi nhuận đóng góp vào việc chia sẻ những ý tưởng mới dưới hình thức các bài diễn thuyết ngắn (khoảng 18 phút). TED là một cộng đồng toàn cầu chào đón tất cả mọi thành viên đến từ bất kỳ lĩnh vực và nền văn hóa nào muốn đạt được sự hiểu biết sâu hơn về thế giới xung quanh. Trang Ted.com đã xây dựng một csdl tập hợp kiến thức của các học giả uyên bác nhất trên thế giới và là nơi để những người tìm kiếm các ý tưởng đột phá

https://www.ted.com/

topics/business

Tài liệu truy cập mở

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  11
 • Hôm nay:
  1670
 • Tuần này:
  14177
 • Tuần trước:
  36734
 • Tháng trước:
  47659
 • Tất cả:
  3102860

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn