Hệ thống quản lý an toàn thông tin

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu.

Ký hiệu: TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013

Năm ban hành: 2019

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hoạt động thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin. Việc chấp nhận một hệ thống quản lý an toàn thông tin là quyết định chiến lược của tổ chức. Việc thiết lập và thực hiện một hệ thống quản lý an toàn thông tin của tổ chức chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu và mục tiêu của tổ chức, các yêu cầu về an toàn, các quy trình của tổ chức được sử dụng và bởi quy mô và cấu trúc của tổ chức. Tất cả những yếu tố ảnh hưởng này dự kiến sẽ thay đổi theo thời gian.

Hệ thống quản lý an toàn thông tin đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin bằng cách áp dụng quy trình quản lý rủi ro và mang lại niềm tin cho các bên liên quan rằng các rủi ro được quản lý đầy đủ. Điều quan trọng là hệ thống quản lý an toàn thông tin là một phần và được tích hợp các quy trình của tổ chức và với cấu trúc quản lý tổng thể và an toàn thông tin được xem xét trong thiết kế các quy trình, các hệ thống thông tin và các kiểm soát. Dự kiến rằng việc triển khai một hệ thống quản lý an toàn thông tin sẽ có quy mô phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng bởi các phòng ban nội bộ và bên ngoài để đánh giá khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng các yêu cầu an toàn thông tin của chính tổ chức. Thứ tự yêu cầu được trình bày trong tiêu chuẩn này không phản ánh tầm quan trọng của chúng hay hàm ý thứ tự mà chúng sẽ được thực hiện. Các danh mục được liệt kê chỉ nhằm mục đích tham khảo. ISO/IEC 27000 mô tả tổng quan và từ vựng của các hệ thống quản lý an toàn thông tin, tham khảo bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thông tin (bao gồm ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27004 và ISO/IEC 27005), với các thuật ngữ và định nghĩa liên quan.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hoạt động thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin trong bối cảnh của một tổ chức. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các yêu cầu cho việc đánh giá và xử lý rủi ro an toàn thông tin phù hợp với yêu cầu của tổ chức.

Toàn văn TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013

https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-iso-iec-27001-2019-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-181087-d3.html

Hệ thống quản lý an toàn thông tin

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn