Hợp chất lignan

Bài báo “Các hợp chất lignan từ quả cây dứa dại (Pandanus kaida Kurz.), họ dứa dại (Pandanaceae) và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase”.

Tác giả: Trần Hoài Tú, Đặng Hoàng Phú, Lê Hữu Thọ, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Trung Nhân.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Tự nhiên. 

Dứa dại là loại cây nhỡ, được sử dụng kết hợp với các vị thuốc khác để điều trị các bệnh như sỏi thận, viêm tinh hoàn, kiết lỵ 1 4 trong y học dân gian. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều công bố khoa học về loại cây này. Do vậy, bài nghiên cứu này với mục đích khảo sát thành phần hóa học của quả cây Dứa dại (Pandanus kaida K.), họ Dứa dại (Pandanaceae) nhằm cung cấp thêm thông tin về loại cây này để bổ sung vào bộ dữ liệu cơ sở về cây cỏ của Việt Nam.


Kết quả cho thấy năm hợp chất bao gồm: epi-pinoresinol (1), (+)-pinoresinol (2), (+)-syringaresinol (3) (+)-medioresinol (4) và (+)-isolariciresinol (5) đã được phân lập từ cao CHCl3 của quả cây Dứa dại, họ Dứa dại, được thu hái tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phương pháp đun hoàn lưu kết hợp chiết lỏng - lỏng với dung môi có độ phân cực tăng dần để điều chế các phân đoạn cao tương ứng. Sau đó, sử dụng các phương pháp sắc ký như sắc ký cột silica gel pha thường, sắc ký lớp mỏng điều chế với hệ dung môi giải ly có độ phân cực khác nhau để phân lập các hợp chất tinh khiết. 

Cấu trúc của các hợp chất phân lập được tiến hành định danh bằng cách đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1D, 2D, khối phổ phân giải cao HR-ESI-MS và đo giá trị năng lực triền quang và song song đó kết hợp so sánh với các tài liệu tham khảo. Ba hợp chất (+)-pinoresinol (2), (+)- syringaresinol (3), và (+)-medioresinol (4) đều thể hiện hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase mạnh.


Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1206/1576

Hợp chất lignan

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn