Khả năng chịu hạn của lúa mùa

Bài báo Nghiên cu khnăng chu hn liên quan đến hình thái rvà cu trúc khí khng ca 12 ging lúa mùa (Oryza sativa L.) trong điu kin hn nhân to.

Tác gi: Trn Ngc Sơn, Võ Công Thành, Võ Lan Hương, Đặng ThYến Nhi, Trn ThThùy Dương, Nguyn Lam Đình, TThDim My.

Trích trong Tp chí Khoa hc và Công nghVit Nam, chuyên san Khoa hc Nông nghip.

Chn ging lúa chu hn để canh tác là bin pháp hiu qunht hin nay nhm tránh nhng nh hưởng do hn hán đang có nhng din biến phc tp. Thí nghim được btrí kiu khi hoàn toàn ngu nhiên mt nhân t, gm 12 ging lúa mùa trong điu kin gây hn nhân to, 3 ln lp li. Các chtiêu được đánh giá qua hình thái, cu trúc gii phu rvà khí khng cây lúa phù hp vi môi trường hn.

Kết qucho thy 3 ging (Sophinh, Xương gà đỏ và Bng nâu) có khnăng chu hn tt nht trong giai đon sinh trưởng dinh dưỡng (28 ngày sau khi ngt nước). Ging Sophinh có mt độ và din tích khí khng nhnht (tương ng 529,3 kk/mm2 và 88,6µm2), giúp gim mt nước qua quá trình thoát hơi nước khi cây thiếu nước. Ging Xương gà đỏ có tlrsâu cao nht (58,7%), có thtăng khnăng ly nước ttng đất sâu. Ging Bng nâu có đường kính rdày 876,3µm và din tích lõi ln (đạt 54,4x103µm2), cha nhiu hu mc và tng din tích hu mc ln nht (tương ng 5,6 và 12x103µm2), giúp tăng lc dn nước lên chi.

Mi quan hgia sr, smch hu mc và mt độ khí khu là tương quan nghch; trong khi tương quan gia đường kính r, shu mc và tng din tích hu mc là tương quan thun. Kết qunày sgiúp định hướng phát trin ging lúa theo cơ chế chu hn.

Đọc toàn văn:

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/929

Khả năng chịu hạn của lúa mùa

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  568
 • Tuần này:
  4956
 • Tuần trước:
  18695
 • Tháng trước:
  21284
 • Tất cả:
  1875342

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn