Khả năng đáp ứng cung cấp điện trên lưới

Luận văn Thạc sĩ "Phân tích và đánh giá khả năng đáp ứng cung cấp điện trên lưới điện công ty Điện lực Chợ Lớn".

Tác giả: Hoàng Văn Phúc Doãn.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện.

- Tổng quan lưới điện công ty Điện lực Chợ Lớn: khối lượng lưới điện, tình hình phân phối điện năng.

- Phân tích các chế độ làm việc của lưới điện công ty Điện lực Chợ Lớn: phương thức vận hành cơ bản hiện tại, các vị trí liên lạc giữa các tuyến dây, độ tin cậy lưới phân phối, thiệt hại ngừng cấp điện.

- Đánh giá chỉ số độ tin cậy cung cấp điện trên lưới điện công ty Điện lực Chợ Lớn: giới thiệu về OMS (Outage Management System), các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEEE 1366.51 (SAIDI, SAIFI, MAIFI), các trường hợp ngừng cung cấp điện không xét đến khi tính toán các chỉ số độ tin cậy, thống kê độ tin cậy cung cấp điện từ năm 2016 - 2018, kiểm chứng độ tin cậy bằng phần mềm OMS, các nguyên nhân ảnh hưởng đến độ tin cậy của lưới điện công ty Điện lực Chợ Lớn.

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện - đáp ứng tiêu chí cung cấp điện ổn định và liên tục: lập kế hoạch giảm thời gian cắt điện công tác, ứng dụng tự động hoá lưới điện phân phối, phân đoạn đường dây và nhánh rẽ, giảm sự cố và ngăn ngừa các dạng sự cố thường gặp, khai thác dữ liệu.

Tham khảo chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=12&ID=30433

Khả năng đáp ứng cung cấp điện trên lưới

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn