Luận văn Khoa học Máy tính 2018

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính hoàn thành năm 2018.

- Bài toán tìm đường ngắn nhất trên đồ thị cho hai đối tượng có ràng buộc khoảng cách / Trần Nhật Hoàng Anh.

- Bảo vệ tính riêng tư trong xác thực của hệ giao thông thông minh / Nguyễn Hải Vĩnh Cường.

- Các phương pháp học máy trong hiển thị trực quan cơ thể người / Trương Thanh Nghĩa. 

- Chứng cứ điện tử thực trạng và định hướng giải pháp công nghệ tại Việt Nam / Lê Nguyễn Khánh Duy.

- Dự báo dữ liệu chuỗi thời gian có tính hỗn loạn dựa vào mạng nơ-ron học sâu / Tạ Ngọc Huy Nam.

- Dự báo thuê bao rời bỏ nhà mạng dựa vào học máy / Lê Trương Trọng Duy.

- Gán nhãn đối tượng di chuyển qua nhiều camera (to assign label for moving objects in multiple cameras) / Võ Hoàng An.

- Giải pháp khôi phục ảnh biển số xe ở Việt Nam / Nguyễn Trần Toàn

- Gom cụm dữ liệu chuỗi thời gian bằng phương pháp Leader Single-Link / Trần Văn Triết. 

- Gom cụm dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào các điểm cực đại mật độ / Phan Thị Thanh Phương.

- Hệ thống hỗ trợ môn học ngôn ngữ lập trình / Hoàng Quốc Nam.

- Kết chuỗi con trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào việc tìm chuỗi con chung dài nhất của hai chuỗi, sử dụng cây hậu tố / Nguyễn Trọng Nhân.

- Kết hợp phương pháp phân đoạn bằng các điểm cực trị quan trọng và độ đo DTW cho bài toán dự báo dữ liệu chuỗi thời gian / Nguyễn Hữu Lộc.

- Khai phá cụm hướng thời gian trên dữ liệu giáo dục / Lê Minh Châu.

- Lọc nhiễu trong các văn bản lâm sàng của bệnh án điện tử / Trần Nam Phong.

- Lựa chọn đặc trưng bằng giải thuật di truyền trong bài toán nhận dạng hành vi / Huỳnh Trung Tín.

- Mô hình hóa quan hệ sự kiện nhằm phát hiện các lỗi nhất quán bộ nhớ trong giao tiếp truyền thông điệp đơn phương / Diệp Thanh Đăng.

- Mô hình khuyến khích cộng đồng chia sẻ dữ liệu dựa vào lý thuyết trò chơi / Nguyễn Ngọc Phương.

- Neuromorphic computing trên nền tảng CPU / Trần Ngọc Thịnh.

- Nghiên cứu thuật toán giấu tin vào ảnh số và hiện thực / Dương Tấn Thành.

- Nghiên cứu và phát triển mô hình xác thực và trao đổi khóa cho các thiết bị ràng buộc tài nguyên trong môi trường mạng cảm biến không dây / Trần Thị Kim Khánh.

- Nhận diện khuôn mặt bằng Deep Learning / Nguyễn Hoàng Minh.

- Phân loại nhóm tuổi người dùng mạng xã hội / Phạm Tiến Phúc.

- Phát hiện và nhận diện biển số xe sử dụng phương pháp học sâu / Nguyễn Xuân Thành.

- Phát triển hệ thống giám sát và phân tích chất lượng nước ăn uống / Trần Cao Nguyên.

- Rút trích luật dự báo từ dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào mô típ và nguyên lý MDL / Lâm Tuấn Anh

- Rút trích thuật ngữ y khoa trong văn bản lâm sàng tiếng Việt / Trương Thị Mỹ Ngọc.

- Sản sinh các tập lệnh hỗ trợ kiểm thử tự động ứng dụng Web bằng thư viện từ khóa / Nguyễn Châu Kỳ

- So sánh hai phương pháp thu gọn tập huấn luyện RHC và Naive Ranking trong phân lớp dữ liệu chuỗi thời gian / Nguyễn Văn Dương.

- Tăng tốc giải thuật BWA-MEM trên nền tảng phần cứng / Lưu Hữu Quyết.

- Tăng tốc kết chuỗi con trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào công nghệ GPU / Lâm Trường An.

- Thực hiện giải thuật sắp xếp thời khóa biểu trường đại học sử dụng giải thuật di truyền với bộ đồng xử lý Intel Xeon phi / Võ Minh Khải. 

- Ứng dụng GPU database trong xử lý dữ liệu lớn / Phạm Thế Anh.

- Xây dựng cây quyết định trực quan tương tác để phát triển các quy tắc phát hiện tấn công mạng / Lê Nguyễn Trường Giang.

- Xây dựng giải pháp cấp phát tài nguyên trên hệ thống máy tính lai CPU-Intel Xeon phi / Chung Thành Minh.

- Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên trích lọc đặc trưng / Lưu Quang Huân.

- Xây dựng hệ thống thu thập và xử lý tín hiệu điện tim ECG trên nền tảng IoT / Đỗ Thanh Thái.

Luận văn Khoa học Máy tính 2018

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn