Mỏ dầu khí

Sách “Công nghệ mỏ dầu khí”.

Tác giả: Lê Xuân Lân, Ngô Hữu Hải, Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, Lê Huy Hoàng.

Năm xuất bản: 2017.

Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật.


 

Trong quá trình phát triển của công nghệ dầu khí, công nghệ mỏ được xem là một lĩnh vực mới, cùng với các kỹ thuật, các ý tưởng, các phương trình, ngày nay công nghệ mỏ đã trở thành một lĩnh vực rất mạnh và rất được chú trọng đối với công nghệ dầu - khí. Công nghệ mỏ là sự áp dụng các nguyên lý khoa học cho các bài toán tháo khô nảy sinh khi phát triển và khai thác một mỏ dầu khí, hoặc xem như một nghệ thuật để thu hồi chất lưu lỏng - khí. Nghệ thuật này nhằm mục đích thu được một tỷ lệ chất lưu cao nhất trữ lượng địa chất với chi phí ít nhất, với nhịp độ thoả mãn nhu cầu của nền kinh tế quốc dân. Điều này đòi hỏi sự tiếp cận mỏ một cách toàn diện cả về địa chất - vật lý và năng lượng.


Tuy nhiên, không thể tiếp cận một cách trực diện mà nhất thiết phải thông qua các giếng khoan. Với điều kiện nghiên cứu đặc biệt này, ta chỉ có sự hiểu biết mỏ một cách cặn kẽ sau khi đóng mỏ. Mặt khác, mỗi mỏ theo tính chất thành tạo sẽ có những đặc thù riêng và có “cuộc sống” riêng trong thời kỳ khai thác. Bất cứ một sai sót khi dẫn dắt “cuộc sống” của mỏ, khi điều hành khai thác thực tế sẽ không thể khắc phục nếu không có các nỗ lực vô cùng lớn. Vì thế, tại một giai đoạn, cần phải dự báo cho việc khai thác kế tiếp để đạt kết quả tốt nhất, công việc này do kỹ sư mỏ thực hiện. Ở giai đoạn nghiên cứu phát triển lý thuyết công nghệ mỏ, người kỹ sư không chỉ lựa chọn một trong các phương pháp quen thuộc về thiết kế mỏ, mà còn phải hoàn thiện liên tục phương pháp để lựa chọn một trong nhiều phương án cho phù hợp với đặc tính của mỏ.


Sách trình bày các nội dung:

- Mỏ và khai thác dầu - khí, phương trình cân bằng vật chất và xác định thể tích chất lưu trong mỏ, phát triển mỏ.

- Dòng chảy ổn định/hướng tâm của chất lưu trong môi trường rỗng, nguyên lý xếp chồng lời giải và kỹ thuật thử giếng.

- Xâm lấn nước tự nhiên vào mỏ, thay thế trộn lẫn và không trộn lẫn, mô hình mỏ và mô hình khai thác.

Mỏ dầu khí

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn