Ngành xây dựng

Trao đổi thông tin trong xây dựng

http://lib.hcmut.edu.vn/trao-doi-thong-tin-trong-xay-dung

Hợp tác sản xuất vật liệu xây dựng

http://lib.hcmut.edu.vn/hop-tac-san-xuat-vat-lieu-xay-dung

Số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng

http://lib.hcmut.edu.vn/so-lieu-dieu-kien-tu-nhien-trong-xay-dung

Công trình xây dựng dùng năng lượng

http://lib.hcmut.edu.vn/cong-trinh-xay-dung-dung-nang-luong

Theo dõi sức khoẻ công trình xây dựng

http://lib.hcmut.edu.vn/theo-doi-suc-khoe-cong-trinh-xay-dung

Công nghệ thi công xây dựng

http://lib.hcmut.edu.vn/cong-nghe-thi-cong-xay-dung

Chỉ huy trưởng trong xây dựng

http://lib.hcmut.edu.vn/chi-huy-truong-trong-xay-dung

Định mức dự toán xây dựng công trình

http://lib.hcmut.edu.vn/dinh-muc-du-toan-xay-dung-cong-trinh

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình

http://lib.hcmut.edu.vn/dinh-muc-du-toan-khao-sat-xay-dung-cong-trinh

Dự án xây dựng nhà xưởng

http://lib.hcmut.edu.vn/du-an-xay-dung-nha-xuong

Hợp đồng thông minh trong xây dựng

http://lib.hcmut.edu.vn/hop-dong-thong-minh-trong-xay-dung

Ngành xây dựng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn