Phân tích biểu hiện gene bằng phương pháp RT-qPCR

Bài báo “Nghiên cứu sử dụng Ubiquitin-conjugating enzyme 2b (HbUBC2b) làm gene tham chiếu trong phân tích biểu hiện gene bằng phương pháp RT-qPCR ở cây cao su (Hevea brasiliensis) khi có tổn thương cơ học hoặc khi được xử lý methyl jasmonate”.

Tác giả: Trần Thị Diễm Hương, Nguyễn Thành Long, Huỳnh Bích Trâm, Trần Thanh, Nguyễn Thị Hồng Thương.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Tự nhiên.
 


Cây cao su (Hevea brasiliensis) là loài có giá trị kinh tế nhất trong chi Hevea nhờ có năng suất cho mủ cao và mủ cao su là nguồn nguyên liệu chính trong sản xuất cao su tự nhiên. Cây cao su thường xuyên bị gây tổn thương và bị phơi nhiễm với mầm bệnh thông qua vết thương trong và sau các lần cạo mủ. Phân tích mô hình biểu hiện gene ở cây cao su đang chịu tác động stress có thể giúp hiểu rõ hơn về cơ chế phân tử của các đáp ứng với tín hiệu stress của cây.


Để đảm bảo tính chính xác của các kết quả đo lường biểu hiện gene, các phương pháp định lượng, phổ biến nhất là RT-qPCR, luôn bao gồm bước chuẩn hóa dữ liệu biểu hiện của gene đích với dữ liệu biểu hiện của gene tham chiếu (reference gene). Do đó, việc xác định gene tham chiếu phù hợp cho các thí nghiệm phân tích biểu hiện của gene quan tâm bằng RT-qPCR trong đáp ứng với tín hiệu stress ở H. brasiliensis là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, sự biểu hiện phiên mã của gene mã hóa ubiquitin-conjugating enzyme 2b (HbUBC2b) được khảo sát bằng RT-qPCR trên 12 mẫu RNA thu nhận từ mô vỏ của cây cao su H. brasiliensis (giống RRIV 209) được xử lý gây tổn thương hoặc xử lý với methyl jasmonate (MeJA) và của các cây đối chứng tương ứng. Hiệu suất nhân bản amplicon từ HbUBC2b với cặp mồi đặc hiệu được đánh giá thông qua đường chuẩn biểu diễn mối tương quan giữa chu kỳ ngưỡng (Ct) với số lượng bản sao HbUBC2b trong các mẫu pha loãng theo hệ số 5.


Hiệu suất nhân bản (102,9%) và giá trị R2 (0,9992) đều nằm trong phạm vi khuyến nghị (90-110%). Kết quả so sánh mức độ biểu hiện phiên mã của HbUBC2b ở cây nhóm xử lý so với ở cây nhóm đối chứng cho thấy gene có sự biểu hiện ổn định. Như vậy, HbUBC2b có thể được sử dụng làm gene tham chiếu để chuẩn hóa dữ liệu định lượng biểu hiện gene quan tâm ở H. brasiliensis (giống RRIV 209) trong điều kiện xử lý gây tổn thương phần vỏ hoặc xử lý với MeJA.


Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1036/1388

Phân tích biểu hiện gene bằng phương pháp RT-qPCR

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  158
 • Tuần này:
  5828
 • Tuần trước:
  18407
 • Tháng trước:
  22452
 • Tất cả:
  2388176

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn