Rệp sáp giả Rastrococcus chinensis

Bài báo “Đặc đim sinh hc, sinh thái và phòng chng loài rp sáp giả Rastrococcus chinensis (Hemiptera: Pseudococcidae) hi cây ba kích tím (Morinda officinalis How.).

Tác gi: Trnh Xuân Hot, Lưu ThXuyến, Lê Xuân V, Lê ThTuyết Nhung, Lưu ThXuyến, Trn LBích Hng.

Trích trong Tp chí Khoa hc và Công nghVit Nam, chuyên san Khoa hc Nông nghip.

Cây ba kích tím (Morinda officinalis How.) được trng phbiến ti mt stnh min núi phía Bc Vit Nam vi mc đích sdng làm thuc. Loài rp sáp giả Rastrococcus chinensis (Hemiptera: Pseudococcidae) được xem là đối tượng gây hi nguy him đối vi cây ba kích tím ti Vit Nam.

Loài rp này phát trin và sinh sn thun li ở điu kin 25 độ C, nhưng không sinh sn khi nhit độ tăng lên mc 30 độ C. Ở điu kin nhit độ 25 độ C, vòng đời là 75,19 ngày, tui thca rp trưởng thành khong 81 ngày, thi gian sng khong 110 ngày. Trong khi ở điu kin nhit độ 30 độ C, tui thca rp trưởng thành rút ngn còn khong 26 ngày và không có khnăng sinh sn.

Hn hp hot cht Azadirachtin + matrine (thuc Golmec 9EC) cho hiu lc đối vi loài rp sáp giả R. chinensis là 73,44% ti thi đim 7 ngày sau khi phun và hiu lc kéo dài đến 14 ngày sau xlý.

Đọc toàn văn:

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/932

Rệp sáp giả Rastrococcus chinensis

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  230
 • Tuần này:
  5900
 • Tuần trước:
  18407
 • Tháng trước:
  22524
 • Tất cả:
  2388248

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn