Sáng chế, Giải pháp hữu ích

Curcuminoit từ củ nghệ vàng

Curcuminoit từ củ nghệ vàngHot

Sáng chế về “Quy trình sản xuất curcuminoit từ củ nghệ vàng”.

Vật liệu làm giá thể di động

Vật liệu làm giá thể di độngHot

Sáng chế về “Quy trình chế tạo vật liệu làm giá thể di động cho bể lọc sinh học từ xơ mướp”.

Xử lý nước thải dệt nhuộm

Xử lý nước thải dệt nhuộmHot

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm”.

Xác định ảnh giả mạo cho ảnh pháp chứng

Xác định ảnh giả mạo cho ảnh pháp chứngHot

Giải pháp hữu ích về Hệ thống nhúng thực hiện thuật toán đa phân giải để xác định ảnh giả mạo cho ảnh pháp chứng”.

Hệ thống sản xuất nước mắm

Hệ thống sản xuất nước mắmHot

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống sản xuất nước mắm”.

Trích ly lentinan từ nấm hương

Trích ly lentinan từ nấm hươngHot

Giải pháp hữu ích về “Quy trình trích ly Lentinan từ nấm hương (Lentinula Edodes) bằng cách sử dụng sóng siêu âm”.

Hệ thống vận chuyển trên không

Hệ thống vận chuyển trên khôngHot

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống vận chuyển trên không tốc độ chậm có điều khiển”.

Hệ thống truy vấn video

Hệ thống truy vấn videoHot

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống truy vấn video hướng ngữ nghĩa dựa trên công nghệ nhận dạng tiếng nói”.

Thu thập dữ liệu Web tự động

Thu thập dữ liệu Web tự độngHot

Giải pháp hữu ích về “Phương pháp thu thập dữ liệu tự động từ các trang web thương mại điện tử”.

Phân loại tín hiệu vô tuyến

Phân loại tín hiệu vô tuyếnHot

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống tự động phân loại tín hiệu vô tuyến sử dụng công nghệ học sâu”.

Sáng chế, Giải pháp hữu ích

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn