Sáng chế, Giải pháp hữu ích

Vật liệu xử lý nước nhiễm Asen cho bể lọc cát

Vật liệu xử lý nước nhiễm Asen cho bể lọc cátHot

Giải pháp hữu ích về “Quy trình chế tạo vật liệu xử lý nước nhiễm Asen áp dụng cho bể lọc cát”.

Điôt phát quang hữu cơ

Điôt phát quang hữu cơHot

Giải pháp hữu ích về “Phương pháp chế tạo điôt phát quang hữu cơ”.

Cảm biến khí NH3 dạng màng mỏng SNO2/WO3

Cảm biến khí NH3 dạng màng mỏng SNO2/WO3Hot

Giải pháp hữu ích về “Cảm biến khí NH3 dạng màng mỏng SNO2/WO3 và quy trình chế tạo”.

Hệ thống xứ lý nước thải thuộc da

Hệ thống xứ lý nước thải thuộc daHot

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống xử lý nước thải thuộc da”.

Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt

Nhận dạng tiếng nói tiếng ViệtHot

Giải pháp hữu ích về “Phương pháp nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng ràng buộc không gian đặc trưng”.

Đinh xuyên xương có mặt tựa

Đinh xuyên xương có mặt tựaHot

Giải pháp hữu ích về “Đinh xuyên xương có mặt tựa”.

Hệ thống nâng vật trong từ trường

Hệ thống nâng vật trong từ trườngHot

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống nâng vật trong từ trường”.

Gom cụm kết quả video trên các kênh trực tuyến

Gom cụm kết quả video trên các kênh trực tuyếnHot

Giải pháp hữu ích về “Phương pháp gom cụm kết quả tìm kiếm video trên các kênh video trực tuyến”.

Sản xuất dầu diezel sinh học từ dầu hạt Jatropha

Sản xuất dầu diezel sinh học từ dầu hạt JatrophaHot

Giải pháp hữu ích về “Quy trình sản xuất dầu diezel sinh học từ dầu hạt Jatropha Curcas L.”

Phục vụ hỏi đáp và truy xuất thông tin tiếng Việt

Phục vụ hỏi đáp và truy xuất thông tin tiếng ViệtHot

Giải pháp hữu ích về “Phương pháp phục vụ hỏi đáp và truy xuất thông tin dạng văn bản có hỗ trợ tiếng Việt”.

Sáng chế, Giải pháp hữu ích

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn