Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Đà Lạt. Tạp chí là diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học.


Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ:

- Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

- Kinh tế và Quản lý.

Các số định kỳ của Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học dưới dạng bài báo nghiên cứu gốc và bài báo tổng quan.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt xuất bản định kỳ mỗi năm một (01) tập, mỗi tập có bốn (04) số; Các số của Tạp chí (phiên bản giấy) được xuất bản vào thời điểm cuối các tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín, và tháng Mười hai hằng năm; Tất cả các bài báo đã được chấp nhận đăng sẽ được xuất bản trực tuyến (trong các Chuyên san phù hợp) ngay sau khi quá trình biên tập hoàn tất.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cho phép truy cập tự do ngay sau khi xuất bản đối với các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí, với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

Độc giả được khuyến khích đọc, tải về, nhân bản, chia sẻ, in ấn, tìm kiếm, hoặc kết nối với bản toàn văn của tất cả các bài báo được công bố trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Độc giả cũng được phép sao chép, phân phối lại, hòa trộn, chuyển đổi và phát triển các công trình được Tạp chí xuất bản từ Số 1, Tập 10 trở đi cho các mục đích hợp pháp và phi thương mại khác.

Truy cập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt:

http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn