Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh là cơ sở dữ liệu mở, đăng tải toàn văn trực tuyến các bài báo khoa học bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt ở nhiều lĩnh vực.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh đề cao tính trung thực khoa học, đạo đức nghiên cứu, chuẩn mực, chất lượng và tự do học thuật; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Vinh, phục vụ sứ mạng phát triển khoa học và công nghệ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh là nơi công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất thuộc các lĩnh vực:

- Khoa học tự nhiên;

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ;

- Khoa học y, dược;

- Khoa học nông nghiệp;

- Khoa học xã hội;

- Khoa học nhân văn.

Truy cập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

http://vinhuni.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tap-chi-khoa-hoc

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn