Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Các bài báo trong Tạp chí đều được đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí cho bạn đọc xa gần tham khảo.

Đây ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), có số ISSN là 2525 – 2569, xuất bản định kỳ 4 số/năm nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu mới và có chất lượng khoa học cao về các lĩnh vực:

- Kinh tế.

- Tài chính.

- Ngân hàng.

- Quản trị kinh doanh.

- Marketing.

- Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Thông tin về các hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 

Tạp chí bao gồm các bài nghiên cứu, các bài điểm sách, thông tin khoa học bằng tiếng Việt và Tiếng Anh, được trình bày theo đúng cấu trúc và chuẩn mực của một tạp chí khoa học. Tất cả các bài nghiên cứu đều được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín và được biên tập, chỉnh sửa theo các chuẩn mực quốc tế về trích dẫn và cấu trúc bài viết.

Truy cập Tạp chí:

http://tapchi.tueba.edu.vn/

Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn