Thông Báo Thời Gian Mở Cửa Phục Vụ Ngoài Giờ tối T.2-T.6 và ngày thứ 7

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn