Tiềm năng chứa dầu khí

Bài báo “Xác định tiềm năng chứa dầu khí của tập cát kết mỏ GX dựa trên phân tích thuộc tính AVO”.

Tác giả: Trương Quốc Thanh, Nguyễn Xuân Khá, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Việt Ân, Trần Văn Xuân.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ. 

Nghiên cứu sự thay đổi biên độ theo khoảng cách thu nổ (AVO) là phương pháp địa chấn đã được sử dụng hữu hiệu trong thăm dò và khai thác dầu khí. Nhiều nghiên cứu cho thấy kết hợp phân tích AVO và nghịch đảo địa chấn sẽ cho phép giảm thiểu rủi ro trong việc xác định các vỉa cát kết chứa khí. Trên cơ sở số liệu đầu vào bao gồm tài liệu địa chấn dịch chuyển trước khi cộng (Pre-Stack Time Migration) và dịch chuyển sau cộng (Poststack Depth Migration) cùng với tài liệu địa vật lý giếng khoan 2X bài báo trình bày phương pháp, quy trình phân tích thuộc tính AVO tại mỏ GX, lô 05-2 bồn trũng Nam Côn Sơn.


Bài báo đã trình bày quá trình xây dựng băng địa chấn tổng hợp có điểm sâu chung, thiết lập đồ thị phân tích biểu hiện AVO tại vị trí giếng khoan sử dụng các giá trị intercept A và gradient B được tính toán từ tài liệu địa vật lý giếng khoan. Dự đoán các biểu hiện AVO khi các đặc tính thạch học và chất lưu chứa trong vỉa thay đổi. Từ đó xây dựng mặt cắt dị thường thuộc tính của vỉa nhằm xác định đặc điểm thạch học của vỉa chứa cũng như chất lưu chứa trong phạm vi mỏ GX. Kết quả minh giải đã xác định được đối tượng nghiên cứu là vỉa cát kết chứa khí với ranh giới vỉa nằm trong miền thời gian 2920ms - 2936ms (hay độ sâu 3582,9m - 3616,1m), đây chính là tiền đề cơ sở xác định quy mô tiềm năng của vỉa chứa.


Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/628/1141

Tiềm năng chứa dầu khí

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn