Toà nhà

Tối ưu hóa ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà dựa trên các thuật toán trí tuệ nhân tạo

http://www.lib.hcmut.edu.vn/muc-tieu-thu-nang-luong-cac-toa-nha

Tối ưu hóa ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà dựa trên các thuật toán trí tuệ nhân tạo

http://lib.hcmut.edu.vn/tieu-thu-nang-luong-trong-cac-toa-nha

Phân tích thành phần tĩnh của tải trọng gió cho tòa nhà bằng mô phỏng CFD

http://lib.hcmut.edu.vn/tai-trong-gio-cho-toa-nha

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá mức độ nguy hiểm, xác định tỷ lệ chất lượng còn lại trong công tác kiểm định của các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp

http://lib.hcmut.edu.vn/kiem-dinh-chung-cu-cu

Đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng quy trình phối hợp các bên, trong giai đoạn hoàn thiện của dự án nhà cao tầng - Trường hợp tại Việt Nam

http://lib.hcmut.edu.vn/hoan-thien-du-an-nha-cao-tang-tai-viet-nam

Toà nhà

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn