Tối ưu nhiệt độ sấy quả hồi

Bài báo “Tối ưu nhiệt độ sấy quả hồi bằng kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp kết hợp vi sóng”.

Tác giả: Trần Hà, Mã Thị Bích Thảo, Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Văn Liệu.

Trích trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mục đích của nghiên cứu này là tối ưu nhiệt độ sấy quả hồi bằng kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp kết hợp vi sóng (thực hiện trên hệ thống thiết bị sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng) sao cho thời gian sấy ngắn nhất và hàm lượng tinh dầu cao nhất. Nguyên liệu sử dụng cho nghiên cứu là quả hồi tươi thu hái tại huyện Văn Quán, tỉnh Lạng Sơn vào tháng 8/2021. Bằng thực nghiệm đã xác định được ảnh hưởng của nhiệt độ sấy ở các mức: 30, 35, 40, 45, 50 và 55oC đến thời gian sấy và hàm lượng tinh dầu trong quả hồi khô (độ ẩm quả hồi sau sấy ≤10%). Kết quả nghiên cứu đã xác định được nhiệt độ tối ưu sấy quả hồi bằng kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp kết hợp vi sóng là 48,7±1oC, thời gian sấy 530±5 phút, hàm lượng tinh dầu trong quả hồi khô đạt 9,9 ml/100 g. Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm này đã cung cấp cơ sở khoa học về hàm lượng tinh dầu của quả hồi Lạng Sơn, các thông số kỹ thuật cho việc sấy quả hồi bằng kỹ thuật sấy ở nhiệt độ thấp kết hợp vi sóng, giúp cho việc sản xuất, chế biến quả hồi ở quy mô công nghiệp, nâng cao giá trị hàng hóa, phục vụ xuất khẩu.

Đọc toàn văn:

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2589/1410

Tối ưu nhiệt độ sấy quả hồi

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn