Tổng hợp có kiểm soát nano vàng

Bài báo “Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho quá trình tổng hợp có kiểm soát nano vàng dạng sao với hiệu suất cao bằng phương pháp tạo mầm trung gian”.

Tác giả: Nguyễn Anh Thư, Lê Thị Việt Hà, Vũ Văn Sỹ, Nguyễn Thị Bích Thảo, Võ Quốc Khương, Quang Thị Ngọc Anh.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Tự nhiên.
 


Các hạt nano vàng dạng sao (AuNS) được tổng hợp bằng phương pháp tạo mầm trung gian với chất hoạt động bề mặt cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) và chất khử acid ascorbic. Độ dài nhánh của các hạt AuNS được điều khiển bằng cách điều chỉnh các thành phần có trong hỗn hợp phát triển. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành của các hạt AuNS như thể tích AgNO3 và nồng độ CTAB được khảo sát để làm rõ vai trò của từng yếu tố đến sự hình thành của hạt AuNS, từ đó có thể kiểm soát hình dạng và độ dài nhánh của các hạt nano vàng dạng sao.


Kết quả quang phổ UV-Vis và kính hiển vi điện tử quét (SEM) chỉ ra rằng các mẫu được tổng hợp với lượng 5 µL AgNO3 0,10 M và nồng độ CTAB 0,10 M cho các hạt nano vàng dạng sao với hình dạng và độ dài nhánh mong muốn. Tính chất và hình thái các hạt AuNS sau đó được phân tích thông qua các phương pháp hóa lý như quang phổ hấp thu tử ngoại và khả kiến (UV-Vis), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), quang phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS), thế zeta, nhiễu xạ tia X (XRD), và nhiễu xạ điện tử vùng được chọn (SAED). Quang phổ UV-Vis cho thấy sự hình thành các hạt AuNS với đỉnh cộng hưởng plasmon bề mặt cực đại trong vùng bước sóng từ 650-750nm. Ảnh hiển vi điện tử (TEM) và (SEM) cho thấy các hạt AuNS hình thành có các nhánh dài và sắc nhọn, kết quả DLS cũng cho thấy kích thước trung bình của hạt là 137nm.

Ngoài ra, các kết quả đo thế zeta, XRD, EDS và SAED có thể làm sáng tỏ hơn về cơ chế hình thành tinh thể nano vàng AuNS với vai trò kiểm soát hình dạng và kích thước của chất hoạt động bề mặt CTAB và tác nhân thụ động bề mặt AgNO
3. Bên cạnh đó, hiệu suất của quá trình tổng hợp AuNS được xác định bằng kỹ thuật xử lý mẫu trong môi trường acid có hỗ trợ vi sóng và định lượng vàng với phương pháp ICP-MS cho thấy quá trình này đạt hiệu suất tương đối cao 96,82%. Vật liệu nano tổng hợp được có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như cảm biến sinh học, xúc tác, và y sinh.


Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1179/1541

Tổng hợp có kiểm soát nano vàng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn