Trao đổi thông tin trong xây dựng

Bài báo “Trao đổi thông tin trong công tác tư vấn thiết kế xây dựng: một nghiên cứu trường hợp dùng Phân tích Mạng lưới Xã hội”.

Tác giả: Nguyễn Bảo Ngọc.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý.

Việc trao đổi thông tin hiệu quả góp phần to lớn vào sự thành công của một dự án. Tuy nhiên, lâu nay khi nhắc đến chủ đề này, người ta vẫn tỏ ra mơ hồ và thiếu chắc chắn. Rõ ràng tồn tại sự cần thiết về một phương pháp đồng bộ để hữu hình hóa cơ chế, bộc lộ các vấn đề nội tại và chỉ ra hướng cải tiến.

Trên nền tảng nghiên cứu tình huống, bài viết này ứng dụng kĩ thuật Phân tích Mạng lưới Xã hội để tìm hiểu thực tiễn trao đổi thông tin trong công tác tư vấn thiết kế. Qua đó bài báo đánh giá mức độ liên kết của mạng lưới này, đo lường vai trò và vị trí của các thực thể tham gia. Nhìn chung, độ gắn kết trong cấu trúc mạng lưới tổng thể ở mức trung bình, sự cộng tác vẫn bị phân mảnh và chưa toàn diện. Nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong mạng lưới là Điều phối viên. Quãng đường thông tin từ lúc yêu cầu chủ chốt được tạo ra đến lúc được xử lí thành sản phẩm còn khá dài.

Trong thực tiễn, cách tiếp cận tương tự với nghiên cứu này sẽ rất hữu dụng cho những người làm các công tác xâu chuỗi, tổng hợp, giúp cho các nút thắt, vấn đề được hiển hiện nhờ đó mà các quyết định đưa ra được chính xác và hiệu quả. Bài viết đồng thời hé mở không chỉ các gợi ý cho công tác quản trị dự án mà còn các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực quản lí xây dựng ở Việt Nam bằng tư duy mạng lưới.

Đọc toàn văn:

http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/view/775/1242

Trao đổi thông tin trong xây dựng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn