Xác định lượng vết Auramine O

Bài báo “Xác định lượng vết Auramine O trong thịt gà và thức ăn chăn nuôi bằng LC - MS/MS”.

Tác giả: Lê Thị Thu Trinh, Hồ Thị Phước, Nguyễn Ánh Mai, Nguyễn Phúc Thịnh, Lê Văn Duy, Trần Thị Yến Nhi.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Auramine O là một phẩm màu nằm trong danh mục cấm sử dụng trong thực phẩm và chăn nuôi nhưng hiện nay vẫn bị lạm dụng. Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng phương pháp phân tích Auramine O bằng sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ hai lần (LC-MS/MS) với các yêu cầu cao về độ nhạy, độ chính xác và tính đơn giản để giúp cho các cơ quan chức năng có thêm công cụ để xử phạt các cơ sở vi phạm, từ đó hạn chế việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Các mẫu bao gồm thức ăn chăn nuôi, thịt gà, da gà được chiết xuất bằng acetic acid 1% trong ACN, làm sạch và làm giàu bằng cột trao đổi cation và sau đó được phân tích ở chế độ MRM. Pha động là muối ammonium acetate 5 mM trong nước với formic acid 0,1% trong ACN. Trong các điều kiện được tối ưu hóa, khoảng tuyến tính của Auramine O là 0,1 ÷ 500 ppb với hệ số tương quan tuyến tính lớn hơn 0,998. Giới hạn định lượng của phương pháp là 0,2 ppb. Độ thu hồi của Auramine O dao động trong khoảng từ 77 ÷ 99% với độ lệch chuẩn tương đối (RSD) 1,00 ÷ 2,10%. Phương pháp này cho thấy độ chính xác, ổn định và độ nhạy cao, phù hợp để xác định và xác nhận Auramine O trong thức ăn chăn nuôi và các mẫu thực phẩm khác.


Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1222/1575

Xác định lượng vết Auramine O

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn