Xi măng

“Xi măng Composit có độ bền chịu Sulfat và/hoặc chịu nước biển”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/xi-mang-composit-chiu-sulfat-hoac-nuoc-bien

“So sánh sự thay đổi cường độ chịu nén và tính biến dạng của nền xử lý bằng trụ đất xi măng với nền tự nhiên và ứng dụng tính toán cho công trình”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/cuong-do-chiu-nen-va-tinh-bien-dang-cua-nen-xu-ly-bang-tru-dat-xi-mang-voi-nen-tu-nhien

Thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

http://www.lib.hcmut.edu.vn/nghiem-thu-lop-tai-sinh-nguoi-tai-cho

“Đặc tính thạch học và biến đổi sau trầm tích ảnh hưởng đến độ rỗng và độ thấm của cát kết Oligocence, lô 15-1/05, bể Cửu Long”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/cat-ket-oligocence

Xi măng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn