Xử lý nước thải dệt nhuộm

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm”.

Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Lee Hyeon Gyu, Shin Dong Hoon.

Số bằng: 2-0002448

Ngày công bố: 26/10/2020

Chủ bằng: Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm, bao gồm:

(1) bể điều hòa,

(2) bể sinh học kỵ khí bùn lơ lửng,

(3) bể sinh học hiếu khí bùn hoạt tính,  

(4) bể phản ứng A giá thể di động hình cầu,

(5) bể phản ứng B giá thể di động hình trụ,

(6) ngăn chứa bùn. 

Trong đó bể phản ứng A giá thể di động hình cầu (4) và bể phản ứng B giá thể di động hình trụ (5) được bố trí hoạt động luân phiên nhau.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. V. Phước, L. H. Gyu, S. D. Hoon, “Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm”, giải pháp hữu ích số 2-0002448, 26/10/2020.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/998285/2448.pdf/6d69d3ea-215f-4abc-82ad-527654d1b57c

Xử lý nước thải dệt nhuộm

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn