Máy đóng nan lô tự động

Sáng chế về “Máy đóng nan lô tự động”.

Số bằng: 1-0023006

Ngày công bố: 25/2/2020

Tác giả: Vũ Dương, Trần Lê Thăng Đồng, Đinh Hữu Quang, Hoàng Thái Hoà.

Chủ bằng: Trường Đại học Duy Tân.

Sáng chế đề cập đến máy đóng nan lô tự động dùng để đóng nan lô bao xung quang rulô, đáng dai bao cuộn cáp trong sản xuất sợi cáp, trong đó:

Khung đóng máy di động (2) là một khối được dùng để đẩy ép rulô (17) vào sát mâm đỡ đặt trên khung máy cố định (1). Xi lanh thuỷ lực (3) được dùng để ép đẩy cả khối máy di động chạm tới rulô (17) được lăn trước vào vị trí ban đầu và đẩy tiếp ép sát với khung máy di động (2). Tại vị trí xuất phát này, rulô (17) được đẩy lên đúng vị trí có thể đóng đinh vào nan lô nhờ động cơ thuỷ lực (5). Tại vị trí sẵn sàng cho máy bắn đinh (10) đóng đinh xuống từng nan lô, thì có mô tơ (7) để xoay rulô (17), tốc độ quay được tính toán sao cho có khoảng dừng giữa hai lần đóng liên tiếp đủ để cơ cấu cấp nan lô đưa một thanh nan lô kế tiếp vào vị trí mà máy bắn đinh sẽ được kích hoạt. Đồng thời hai xi lanh khí nén (12) đẩy tấm treo gắn trên thanh trượt (9) để dịch chuyển cùng lúc hai máy bắn đinh (10) vào vị trí đóng đinh. Hệ thống khí nén qua hai xi lanh nhỏ (16) sẽ ép chặt hai đầu từng thanh nan lô nằm sát mặt rulô (17) trong lúc đóng đinh.

Tại một thời điểm hội tụ các chuyển động cấp nan lô, nan lô được đẩy tới vị trí đóng đinh (25), rulô (17) xoay tới đúng vị trí cần đóng nan lô, và máy bắn đinh (10) được điều chỉnh sát mặt nan lô, được kẹp chặt ép sát rulô, thì máy bắn đinh (10) nhả đinh bắn ngập sâu xuống nan lô, kết thúc một hành trình đóng một nan lô. Tiếp theo đó, rulô (17) vẫn liên tục quay, để lộ vị trí đóng nan lô kế tiếp. Bộ phận cấp nan lô vẫn hoạt động liên tục theo hành trình để cấp tiếp nan lô kế tiếp vào vị trí đóng đinh (25), cùng với cơ cấu điều khiển súng bắn đinh hoạt động nhịp nhàng, cho đến khi đóng hết nan lô cuối cùng theo tính toán lập trình từ trước. Kết thúc đóng xong một rulô, thì động cơ thuỷ lực (5) hạ rulô (17) xuống sát mặt đất, người vận hành máy sẽ kéo rulô (17) ra ngoài và tiếp tục đẩy rulô kế tiếp vào vị trí hành trình đóng nan lô của rulô kế tiếp.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/848931/23006.pdf/05d37320-0ae4-45a7-885a-c0d30c0814ff

Theo noip.gov.vn

Máy đóng nan lô tự động

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn