Giờ mở cửa

 CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT (Nhà A2, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10)

Thứ 2 đến thứ 6
Sáng:  Từ 7h30 - 11h30
Chiều: Từ 13h00 -17h00


 Phục vụ ngoài giờ (Thứ 2 đến thứ 6)
Từ 11h30 – 13h00: Phòng đọc trệt 
Từ 17h00 – 20h00: Phòng đọc trệt 


 Phục vụ ngoài giờ (Thứ 7) 
Từ 7h30 - 17h00: Khu tự học

 
 CƠ SỞ DĨ AN (Nhà BK-B.1, Dĩ An, Bình Dương)

Thứ 2 đến thứ 6
Sáng:  Từ 7h30 - 11h30
Chiều: Từ 13h00 -17h00
Khu tự học phục vụ 24/7 (Thứ 2 đến Chủ nhật)

Giờ mở cửa

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn