Quy định nộp luận văn

QUY ĐỊNH

TIẾP NHẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Để đảm bảo chất lượng lưu trữ và bảo quản thông tin của luận văn, luận án sau đại học, Thư viện thông báo đến các Học viên, Nghiên cứu sinh khi nộp  luận văn, luận án và đĩa CD - ROM cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Nội dung

 Luận án:

Phần một: Trình bày theo biểu mẫu https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tien-si/dao-tao/bieu-mau/item/2137-huong-dan-trinh-bay-luan-an-tien-si của Phòng đào tạo Sau đại học.

Phần hai: Tập hợp các tài liệu của phiên họp bảo vệ đánh giá luận án cấp trường được đóng vào phần cuối của luận án. Tóm tắt luận án trình bày theo biểu mẫu https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tien-si/dao-tao/bieu-mau/item/2136-huong-dan-trinh-bay-tom-tat-luan-an-tien-si của Phòng đào tạo Sau đại học.

 Luận văn:

Trình bày theo biểu mẫu 10 https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/hoc-vu/bieu-mau/item/75-bieu-mau-10-mau-trinh-bay-lv của Phòng đào tạo Sau đại học. Sau khi bảo vệ, nội dung phải được chỉnh sửa theo ý kiến nhận xét của Hội đồng (nếu có) và được Cán bộ hướng dẫn; Hội đồng bảo vệ; Ban chủ nhiệm khoa trực tiếp ký xác nhận thông qua nội dung.

Học viên/ Nghiên cứu sinh phải ký trong lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình.


2. Hình thức

Bản in luận văn, luận án được in trên một mặt tờ A4, đóng bìa cứng mạ nhủ vàng (không nhận bìa in vi tính). Tóm tắt luận án đóng kim khổ A5, in 2 mặt kể cả bìa.
 Đĩa CD-ROM:

Luận văn: Toàn bộ nội dung luận văn chứa trong 1 file .pdf, kèm theo các file chương trình, file tính toán…(nếu có yêu cầu từ Khoa, Cán bộ hướng dẫn,…).

Luận án: Ghép cả 2 phần (scan phần hai) thành 1 file .pdf và tóm tắt luận án tiến sĩ.

Các yêu cầu về số lượng, chất lượng, mẫu nhãn đĩa, hộp kép chứa CD-ROM,…được quy định cụ thể tại biểu mẫu 12 https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/hoc-vu/bieu-mau/item/77-bieu-mau-12-quy-dinh-nop-lv-va-mau-trinh-bay-nhan-dia-cd-luu-lv của Phòng đào tạo Sau đại học.


 Ghi chú: Nhằm giúp Nghiên cứu sinh/ Học viên cao học nhanh chóng hoàn tất thủ tục nộp lưu chiểu luận văn, luận án theo đúng quy định, Thư viện có tư vấn, hỗ trợ kiểm tra định dạng luận văn, luận án theo đúng quy định trước khi in ấn và ghi CD-Rom.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Tham khảo theo số điện thoại: 3864 7256 (5419).

Quy định nộp luận văn

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn