Phép biến đổi laplace

Giá:
22,000 đ

Tác giả: Nguyễn Kim Đính
Năm xuất bản: Tái bản lần thứ sáu, năm 2016
ISBN: 978-604-73-4380-5

Số lượng

Quyển sách trình bày phần kiến thức mở đầu hết sức sơ đẳng của phép biến đổi Laplace.

MỤC LỤC

Chương 1  Phép biến đổi laplace
Chương 2  Phép biến đổi laplace ngược
Chương 3  Ứng dụng phép biến đổi lapace vào phương trình vi phân
Chương 4  Ứng dụng phép biến đổi lapace vào giải tích mạch điện

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn