Xử lý tín hiệu selsyn

Sáng chế về “Hệ thống và phương pháp xử lý tín hiệu selsyn thành mã góc”.

Tác giả: Vũ Đình Long, Vũ Như Thành, Lê Quốc Hưng, Hoàng Như Đồng, Nguyễn Văn Hưng

Số bằng: 1-0023491

Ngày công bố: 27/4/2020

Chủ bằng: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp xử lý tín hiệu selsyn thành mã góc, trong đó các tín hiệu của các selsyn thô và tinh được xử lý độc lập tương ứng theo kênh tín hiệu thô và tinh để xác định mã góc thô và mã góc tinh và các mã góc thô và tinh này được xử lý kết hợp để thu được mã góc kết hợp.

Hệ thống theo sáng chế bao gồm: khối thích ứng điện áp để tạo ra tín hiệu selsyn số hoá được bằng cách chuẩn hoá điện áp tín hiệu đầu ra của selsyn sao cho điện áp tín hiệu này nằm trong dải điện áp số hoá được; khối số hoá để chuyển đổi tín hiệu selsyn số được thành tín hiệu selsyn dạng số; khối xử lý xác định góc quay nhận tín hiệu selsyn dạng số và thực hiện bù sai số độ lệch, lọc tần số, chuẩn hoá biên độ, xác định mã góc dựa theo mô hình lọc bậc hai để thu được mã góc thô và mã góc tinh và thực hiện kết hợp các mã góc này để thu được tín hiệu mã góc kết hợp dạng số và có thể truyền tín hiệu này tới các thiết bị khác trong hệ thống xử lý tín hiệu rađa.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] V. Đ. Long, V. N. Thành, L. Q. Hưng, H. N. Đồng, N. V. Hưng, “Hệ thống và phương pháp xử lý tín hiệu selsyn thành mã góc”, Sáng chế Việt Nam số 1-0023491, 27/4/2020.

Đọc toàn văn

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/878321/23491.pdf/7878235b-13a7-44fc-85cc-cd6f8e3ffa6d

Theo “IP VIET NAM”

Xử lý tín hiệu selsyn

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn