Chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học

Giải pháp hữu ích về “Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học trên chất mang than sinh học để xử lý đất ô nhiễm hiđrocacbon thơm và chế phẩm vi sinh thu được bằng quy trình này”.

Tác giả: Cung Thị Ngọc Mai, Lê Thị Nhi Công, Đỗ Thị Liên, Hoàng Phương Hà.

Số bằng: 2-0002558

Ngày công bố: 25/2/2021

Chủ bằng: Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học trên chất mang than sinh học để xử lý đất nhiễm hiđrocacbon thơm, trong đó quy trình này bao gồm các bước:

a) nhân giống vi sinh vật;

b) thu sinh khối vi khuẩn;

c) thu sản phẩm phối trộn; và thu chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học trên chất mang than sinh học.

Trong đó khác biệt ở chỗ các chủng vi sinh được sử dụng bao gồm bốn chủng vi khuẩn Rhodococcus sp. BQN11, Pseudomonas sp. BQN21, Stenotophomonas sp. QND8, Klebsiella sp. VTD8. Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học trên chất mang than sinh học thu được bằng quy trình này.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/1068733/2558.pdf/51baf12f-c70a-423a-ad65-70a2f46be104

Chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn