Phương pháp quản lý và tăng tốc độ truyền dữ liệu

Sáng chế về “Phương pháp quản lý và tăng tốc độ truyền dữ liệu qua cổng giao tiếp PCIe sử dụng cơ chế truy cập trực tiếp và sử dụng mạng nơron để điều khiển trọng số của bộ phân xử dữ liệu”.

Tác giả: Hoàng Trang.

Số bằng: 1-0037865.

Ngày công bố: 25/12/2023.

Chủ bằng: Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM).

Sáng chế đề xuất phương pháp quản lý và tăng tốc độ truyền dữ liệu qua cổng giao tiếp PCIe sử dụng mạng nơron để điều khiển trọng số của bộ phân xử dữ liệu. Trong phương pháp theo sáng chế, khi phân xử việc truyền dữ liệu, một hệ thống các trọng số ưu tiên thứ tự truyền có thể thay đổi được, với hình thức học máy là nền tảng chính để quyết định mức độ ưu tiên của các loại dữ liệu khác nhau, trọng số càng lớn, đồng nghĩa với mức độ ưu tiên càng cao. Các trọng số này được gán riêng biệt cho từng gói tin, sẽ được quyết định dựa trên các tiêu chí: đặc điểm nguồn dữ liệu, đặc điểm cơ sở dữ liệu đích, chiều dài gói tin và thời gian lưu trữ của gói tin trong bộ nhớ. Giải pháp theo sáng chế giúp quản lý và tăng tốc độ truyền dữ liệu qua cổng giao tiếp PCIe một cách hiệu quả.

Đọc toàn văn:

https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1616475/37865.pdf/b3ec87eb-f4cf-4e1c-a8d4-c4aa1f97b17e

Phương pháp quản lý và tăng tốc độ truyền dữ liệu

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn