Quy trình tổng hợp vật liệu Fe3O4/GA

Giải pháp hữu ích về “Quy trình tổng hợp vật liệu Fe3O4/GA dùng làm chất hấp phụ hợp chất phenolic”.

Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu.

Số bằng: 2-0003498.

Ngày công bố: 25/1/2024.

Chủ bằng: Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tổng hợp vật liệu Fe3O4/GA (Fe3O4/Graphene Aerogel) dùng làm chất hấp phụ hợp chất phenolic. Vật liệu Fe3O4/GA (Fe3O4/Graphene Hydrogel) được tổng hợp trên cơ sở graphen oxit và Fe3O4 nano trong môi trường khử là etylendiamin cho phép thu được vật liệu với Fe3O4 nano được phân tán đồng đều trong mạng graphen (Fe3O4/GH). Sau khi cấp đông và sấy thăng hoa Fe3O4/GH thu được vật liệu Fe3O4/GA có khả năng hấp phụ hợp chất phenolic hiệu quả tới 85%.

Đọc toàn văn:

https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1630061/3498.pdf/f2234739-a5fc-4286-9290-070c6b52101d

Quy trình tổng hợp vật liệu Fe3O4/GA

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn