Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C

Giá:
103,000 đ

Tác giả: Đặng Thành Tín
Năm xuất bản: 2017
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ năm
ISBN: 978-604-73-4867-1

Số lượng

HỆ THỐNG MÁY TÍNH và NGÔN NGỮ C cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính từ các khái niệm ban đầu như máy đa cấp tới các cấp máy cụ thể như cấp luận lý số, cấp vi kiến trúc, cấp kiến trúc tập lệnh tới cấp hợp ngữ. 

MỤC LỤC

Chương 1  Ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính
Chương 2  Các kiểu dữ liệu và thao tác
Chương 3  Các cấu trúc luận lý số
Chương 4  Mô hình von neumann và kiến trúc tập lệnh LC-3
Chương 5  Lập trình hợp ngữ LC-3
Chương 6  Các vấn đề khác
Chương 7  Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C
Chương 8  Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C
Chương 9  Các lệnh điều khiển và vòng lặp
Chương 10  Hàm
Chương 11  Lớp lưu trữ của biến - sự chuyển kiểu
Chương 12  Mảng
Chương 13  Pointer
Chương 14  Các kiểu dữ liệu có cấu trúc và kiểu dữ liệu tự định nghĩa
Chương 15  Tập tin
Chương 16  Chế độ đồ họa
Chương 17  Lệnh tiền xử lý
Chương 18  Các hàm trong thư viện chuẩn của C
Chương 19  Đệ quy
Chương 20  Giới thiệu lập trình C++
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn