Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex-M

Giá:
73,000 đ

Tác giả: Nguyễn Quang Nam
Năm xuất bản: 2014
ISBN: 978-604-73-2387-6

Số lượng

Quyển sách này sẽ giới thiệu các hệ thống nhúng trên nền vi điều khiển ARM® Cortex-M, với các chi tiết cụ thể hơn về LM3S811, LM3S1968, LM3S8962, và TM4C123. Hầu hết các chủ đề đều vận hành được trên LM3S811, với một số chủ đề đặc biệt có thể vận hành được trên TM4C123.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu về hệ thống nhúng
2. Bộ xử lý ARM® Cortex-M
3. Thiết kế phần mềm
4. Đồng bộ phần cứng - phần mềm
5. Đồng bộ hóa dùng ngắt
6. Giao tiếp thời gian
7. Giao tiếp nối tiếp
8. Giao tiếp tương tự
9. Thiết kế mức hệ thống
10. Các hệ thống thu thập dữ liệu
11. Giới thiệu các hệ thống truyền thông
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn