Kỹ thuật số 2

Giá:
26,000 đ

Tác giả: Hồ Trung Mỹ
Năm xuất bản: 2010
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai

Số lượng

Với công nghệ IC hiện nay, người ta càng có khuynh hướng tích hợp nhiều hơn trong một IC. Do đó, chúng ta cần phải tìm hiểu về chip có dung lượng lớn lập trình được cũng như cách thiết kế các mạch số cài đặt vào chúng. Quyển sách này nhằm đáp ứng các yêu cầu trong việc tìm hiểu và thiết kế mạch số cho IC lập trình được cũng như loại rời, đặc biệt là chú trọng hệ tuần tự đồng bộ có đầu vào và hệ tuần tự không đồng bộ.

MỤC LỤC

Chương 1 Các thiết bị logic lập trình được
Chương 2 Thiết kế máy trạng thái bằng lưu đồ máy trạng thái
Chương 3 Hệ tuần tự không đồng bộ
Chương 4 Hazard
Chương 5 Ngôn ngữ mô tả phần cứng
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn