Cao su

Nghiên cứu phương pháp tái sử dụng dung dịch kiềm trong quá trình tiền xử lý gỗ cao su nhằm giảm thiểu chi phí hóa chất

http://www.lib.hcmut.edu.vn/xu-ly-go-cao-su-bang-dung-dich-kiem

Thiết bị SBR cải tiến hiệu năng cao trong xử lý đồng thời các chất hữu cơ và nitơ trong nước thải chế biến cao su sau xử lý kỵ khí

http://www.lib.hcmut.edu.vn/xu-ly-nuoc-thai-che-bien-cao-su

Nghiên cứu sử dụng dầu thực vật thay thế hóa dẻo DOP để chế tạo sản phẩm ron cao su sử dụng trong cấp thoát nước

http://www.lib.hcmut.edu.vn/san-pham-ron-cao-su-su-dung-trong-cap-thoat-nuoc

"Dung môi sinh học: xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng"

https://www.lib.hcmut.edu.vn/dung-moi-sinh-hoc

Hoá học và hoá lý Polyme

http://www.lib.hcmut.edu.vn/polyme

Cao su

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn