BỘ SƯU TẬP

Luận văn Toán ứng dụng 2006 - 2022

Luận văn Toán ứng dụng 2006 - 2022Hot

Bộ sưu tập Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng giai đoạn 2006 - 2022.

Luận văn Công nghệ Thông tin 1999 - 2006

Luận văn Công nghệ Thông tin 1999 - 2006Hot

Bộ sưu tập Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thông tin giai đoạn 1999 - 2006.

Luận văn Công nghệ Sinh học 2007 - 2023

Luận văn Công nghệ Sinh học 2007 - 2023Hot

Bộ sưu tập Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học giai đoạn 2007 - 2023.

Tài liệu tháng 11/2023

Tài liệu tháng 11/2023Hot

Trong tháng 11/2023, Thư viện đã bổ sung 20 tên sách, 4 luận án Tiến sĩ và 33 luận văn Thạc sĩ.

Luận văn Khoa học Máy tính 2008 - 2022

Luận văn Khoa học Máy tính 2008 - 2022Hot

Bộ sưu tập Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính giai đoạn 2008 - 2022.

Tài liệu mới tháng 10/2023

Tài liệu mới tháng 10/2023Hot

Trong tháng 10/2023, Thư viện đã bổ sung 26 tên sách, 3 luận án tiến sĩ, 79 luận văn thạc sĩ và 1 quy chuẩn. 

Luận văn Hệ thống Thông tin Quản lý

Luận văn Hệ thống Thông tin Quản lýHot

Bộ sưu tập Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý giai đoạn 2011 - 2022.

Dầu và khí

Dầu và khíHot

Bộ sưu tập liên quan đến dầu và khí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí MinhHot

Bộ sưu tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bê tông

Bê tôngHot

Bộ sưu tập liên quan đến bê tông.

BỘ SƯU TẬP

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn