Chồi

Khảo sát sự tạo chồi xạ đen (Ehretia asperula Zol. and Mor.) in vitro

http://www.lib.hcmut.edu.vn/tao-choi-xa-den

Ảnh hưởng của thidiazuron và ánh sáng đơn sắc trên sự phát triển cụm chồi in vitro cây Hổ trượng căn (Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc)

http://www.lib.hcmut.edu.vn/cum-choi-in-vitro-cay-ho-truong-can

Nghiên cứu thu nhận enzyme bromelain thô từ chồi ngọn dứa (ananas comosus)

http://www.lib.hcmut.edu.vn/thu-nhan-enzyme-bromelain-tho

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự nhân nhanh chồi in vitro lan Thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo)

http://www.lib.hcmut.edu.vn/choi-in-vitro-lan-thach-hoc-thiet-bi

Chồi

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn