Đánh giá nhà hàng dựa trên Blockchain

Luận văn Thạc sĩ “Xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá nhà hàng dựa trên Blockchain”.

Tác giả: Ngô Đình Dũng

Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

Năm bảo vệ: 2019

Đề xuất xây dựng mô hình quản lý thông tin đánh giá của người tiêu dùng một cách tin cậy và trung thực dựa trên nền tảng blockchain. Với mô hình này, các thông tin được lưu trữ trên các bộ lưu trữ phi tập trung, thông qua các ứng dụng phi tập trung trên nền tảng công nghệ blockchain. Việc này nhằm loại bỏ phương pháp lưu trữ và xác thực thông tin một cách tập trung.

Luận văn đề cập đến các hệ thống liên quan: hệ thống Lina.review, hệ thống đánh giá Revain, ứng dụng bình chọn Smart Ballot.

Trích dẫn theo IEEE:

Ngô Đình Dũng, “Xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá nhà hàng dựa trên Blockchain”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, TP.Hồ Chí Minh, 2019.

Tham khảo chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=0&ID=30537

Đánh giá nhà hàng dựa trên Blockchain

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn