Phin lọc không khí

Tiêu chuẩn Việt Nam về Phin lọc không khí cho hệ thống gió chung - phần 1: quy định kỹ thuật, yêu cầu và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất hạt lơ lửng (ePM).

Ký hiệu: TCVN 12350-1:2018

Năm ban hành: 2018

Cơ quan soạn thảo: Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC142 Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác.

Hạt lơ lửng được mô tả là phần kích cỡ của sol khí tự nhiên (các hạt thể lỏng hoặc thể rắn) lơ lửng trong không khí xung quanh.

Các phin lọc không khí dùng cho hệ thống gió chung đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cho hệ thống sưởi, thông gió và điều hoà không khí trong các toà nhà. Trong các ứng dụng này, bằng cách giảm nồng độ của hạt lơ lửng, phin lọc không khí ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng không khí trong nhà và từ đó, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Bộ TCVN 12350 (ISO 16890) mô tả thiết bị, vật liệu, các yêu cầu, quy định kỹ thuật, các đại lượng và các quy trình để tạo ra dữ liệu tính năng phòng thử nghiệm và sự phân loại hiệu suất dựa vào việc hiệu suất từng phần đo được chuyển đổi thành hiệu suất hạt lơ lửng (ePM) trong hệ thống báo cáo.

Toàn văn TCVN 12350-1:2018

https://vanbanphapluat.co/tcvn-12350-1-2018-iso-16890-1-2016-phin-loc-khong-khi-phan-1#van-ban-goc

Phin lọc không khí

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn