Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering) xuất bản số đầu tiên vào tháng 6/1959 với tên gọi “Tin tức hoạt động Khoa học”. Từ số tháng 1/1971 đổi tên thành “Tạp chí hoạt động Khoa học”. Từ số 1 năm 2013 đến nay đổi tên thành “Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Tạp chí có các chuyên mục nổi bật như:

- Diễn đàn Khoa học và Công nghệ.

- Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Khoa học và đời sống.

- Khoa học và Công nghệ nước ngoài.

- Công nghệ mới - sản phẩm mới.

Tạp chí là cơ sở dữ liệu mở, xuất bản 2 số/tháng (tiếng Việt) và 1 số/quý (tiếng Anh), đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí các nội dung về:

- Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân.

- Giới thiệu những kinh nghiệm quản lý, thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật của thế giới.

- Đăng tải các công trình nghiên cứu trong các ngành, lĩnh vực.

Truy cập tạp chí:

http://vjst.vn/vn/pages/Trangchu.aspx

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn