Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Kinh tế - Luật và Khoa học Quản lý

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Kinh tế - Luật và Khoa học Quản lý (STDJELM) là Tạp chí thành viên của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (STDJ), số ISSN là 2588-1051.

STDJELM xuất bản các công trình khoa học và kỹ thuật cho nhóm mục tiêu gồm các giảng viên và nhà nghiên cứu, các chuyên gia về luật, quản lý, kinh tế và tạo cơ hội cho việc trao đổi thông tin và ý tưởng chuyên sâu. Tạp chí cung cấp cơ hội để trình bày chuyên môn, kết quả nghiên cứu và kiến thức mới nhất để mở rộng quyền của quản lý và kinh tế.

Hằng năm, STDJELM xuất bản 4 số và 1 tuyển tập. STDJELM là cơ sở dữ liệu tạp chí mở, cung cấp trực tuyến toàn văn miễn phí các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý của các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong và ngoài Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Truy cập STDJELM:

http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/frequency

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Kinh tế - Luật và Khoa học Quản lý

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn