Nghiên cứu và thực nghiệm

Giá:
24,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2011
ISBN: 978-604-73-0553-7

Số lượng

Nghiên cứu và Thực nghiệm, một công cụ quan trọng trong Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên cũng như người nghiên cứu ở ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

MỤC LỤC

Chương 1  Nghiên cứu phát triển
Chương 2  Tri thức trong nghiên cứu  phát triển
Chương 3  Phương pháp nghiên cứu phát triển 
Chương 4  Thiết kế và phân tích thực nghiệm 
Chương 5  Thực nghiệm so sánh
Chương 6  Thực nghiệm đơn biến
Chương 7  Thực nghiệm phân khối
Chương 8  Thực nghiệm đa biến
Chương 9  Thực nghiệm nhị phân
Phụ lục  Thống kê trong thực nghiệm
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn