Tiêu chuẩn, Quy chuẩn

Số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng

Số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựngHot

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Phương tiện phòng cháy và chữa cháyHot

Tiêu chuẩn Việt Nam về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

Định danh và định dạng dữ liệu gói tin

Định danh và định dạng dữ liệu gói tinHot

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Đường ô tô cao tốc

Đường ô tô cao tốcHot

Tiêu chuẩn Việt Nam về Đường ô tô cao tốc - yêu cầu thiết kế.

Tổ chức thi công

Tổ chức thi côngHot

Tiêu chuẩn Việt Nam về Tổ chức thi công.

Hệ thống điện nhà ở và nhà công cộng

Hệ thống điện nhà ở và nhà công cộngHot

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống điện nhà ở và nhà công cộng.

Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện

Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiệnHot

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - yêu cầu phát xạ.

Sơn tín hiệu và vật liệu kẻ đường

Sơn tín hiệu và vật liệu kẻ đườngHot

Tiêu chuẩn Việt Nam về Sơn tín hiệu giao thông - vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu.

Đo và xử lý số liệu GPS

Đo và xử lý số liệu GPSHot

Tiêu chuẩn Việt Nam về Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình.

Dòng chảy lũ

Dòng chảy lũHot

Tiêu chuẩn Việt Nam về Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ.

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn