Xác thực nguyên liệu gạo

Luận văn Thạc sĩ “Sử dụng quang phổ hồng ngoại trong xác thực nhanh và phát hiện giả mạo nguyên liệu gạo”.

Tác giả: Võ Thị Thảo Ly.

Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm.

Năm bảo vệ: 2020.

- Phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp kỹ thuật đa biến chemometrics, phân tích cận hồng ngoại, tín hiệu đo phổ hồng ngoại, tiền xử lý phổ hồng ngoại kết hợp chemometrics, xác thực và phát hiện sự giả mạo thực phẩm.

- Nguyên liệu lúa gạo, tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, đặc trưng mẫu gạo, thu nhập phổ cận hồng ngoại của gạo bằng thiết bị quang phổ cận hồng ngoại cầm tay, xây dựng mô hình phân biệt gạo giá trị cao và giá trị thấp bằng PCA, kiểm định mô hình phân biệt vừa thu được và so sánh hai phương pháp xây dựng mô hình phân biệt, xây dựng mô hình phân biệt các loại gạo ST.

- Phân tích số liệu thu được bằng phương pháp phân tích theo tiêu chuẩn, xây dựng mô hình phân biệt chất lượng các loại gạo bằng các tính chất phân tích và bằng quang phổ cận hồng ngoại, sử dụng mô hình phân biệt gạo chất lượng cao và chất lượng thấp để phát hiện việc trộn lẫn gạo.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] V. T. T. Ly, “Sử dụng quang phổ hồng ngoại trong xác thực nhanh và phát hiện giả mạo nguyên liệu gạo”, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2020.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=8&ID=30651

Xác thực nguyên liệu gạo

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn