Hợp đồng thông minh trong xây dựng

Luận văn Thạc sĩ “Nghiên cứu ứng dụng hợp đồng thông minh trong ngành xây dựng”.

Tác giả: Võ Thanh Long.

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng.

Năm bảo vệ: 2021.

Hợp đồng thông minh là hợp đồng kỹ thuật số, có thể tự động thực hiện các điều khoản khi các điều kiện xác định trước được đáp ứng. Hợp đồng thông minh cũng có thể được định nghĩa là hợp đồng hoàn toàn có thể thực thi được mà không cần có sự can thiệp của con người hoặc tự thực thi, giám sát đầu vào bên ngoài từ các nguồn đáng tin cậy để giải quyết theo các quy định của hợp đồng.

Các mục tiêu chung của hợp đồng thông minh là thoả mãn các điều kiện hợp đồng chung, giảm thiểu các trường hợp ngoại lệ độc hại và ngẫu nhiên, và giảm thiểu nhu cầu về các trung gian đáng tin cậy. Các mục tiêu kinh tế liên quan bao gồm giảm tổn thất do gian lận, chi phí trọng tài và thực thi, và các chi phí giao dịch khác. Hợp đồng thông minh có khả năng loại bỏ sự cần thiết của bên thứ ba đáng tin cậy để quản lý hợp đồng ở trạng thái thực sự tự chủ bằng cách tích hợp mô hình thông tin xây dựng và IoT, để thông báo cho hợp đồng thông minh về tiến độ và hiệu suất thực tế.

Luận văn trình bày các nội dung:

- Công nghiệp 4.0, công nghệ blockchain, hợp đồng thông minh.

- Thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratpry Analysis).

- Các yếu tố tiềm năng ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng hợp đồng thông minh trong ngành xây dựng.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] V. T. Long, “Nghiên cứu ứng dụng hợp đồng thông minh trong xây dựng”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2021.

Hợp đồng thông minh trong xây dựng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn