Hợp đồng trọn gói dự án nhà cao tầng

Luận văn Thạc sĩ “Các rủi ro và mối liên hệ khi áp dụng hợp đồng trọn gói trong các dự án thi công nhà cao tầng”.

Tác giả: Trương Khắc Duy

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

Năm bảo vệ: 2021.

Một trong những cách thức đưa dự án xây dựng vào hoạt động là áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói. Dạng hợp đồng này ngoài việc thể hiện tính chuyên nghiệp của nhà thầu trong việc triển khai thi công, trong tổ chức quản lý tiến độ, quản lý chi phí dự án còn giúp chủ đầu tư dễ dàng kiểm soát chi phí, ngân sách dự án. Tuy nhiên, tương tự các dạng hợp đồng khác, hợp đồng trọn gói chứa đựng nhiều rủi ro ảnh hưởng đến thời gian và chi phí của dự án. Bên cạnh đó, các rủi ro này còn có những mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau.

Hợp đồng trọn gói được sử dụng rộng rãi là do giá trị hợp đồng được xác định cụ thể khi ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên khi hoàn thành xong một hạng mục, một công việc cụ thể nhất định nào đó. Tuy nhiên để áp dụng hợp đồng trọn gói hiệu quả, đòi hỏi nhà thầu cần phải chuyên nghiệp và có kinh nghiệm về các rủi ro, khả năng bóc tách khối lượng chính xác và tính toán trượt giá cả trong giai đoạn chào thầu và giai đoạn triển khai thi công. Nếu không có các khả năng này dễ gây ra việc thiếu sót khối lượng, chi phí không đầy đủ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng trong giai đoạn thi công.

Như vậy, việc nhận thức không đầy đủ về hợp đồng trọn gói cũng như thiếu kinh nghiệm để ngăn ngừa, hạn chế và giảm thiểu các rủi ro trong việc áp dụng hợp đồng nói chung và hợp đồng trọn gói nói riêng vẫn còn hạn chế. Song việc cần thực hiện là tìm ra các yếu tố để đánh giá các rủi ro còn gặp phải khi áp dụng hợp đồng trọn gói. Các khó khăn do thủ tục chưa chặt chẽ, khối lượng thi công chưa chính xác thì cũng chính là những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự khó khăn, rủi ro cao khi áp dụng hợp đồng trọn gói so với các hình thức hợp đồng khác.

Luận văn trình bày các nội dung:

- Hợp đồng trọn gói, điều chỉnh khối lượng công việc, dự án, công trình nhà cao tầng, quản lý rủi ro.

- Kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng kiểm định Cronbach’s alpha, nhân tố khám phá EFA, nhân tố khẳng định CFA, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

- Xác định các rủi ro chính ảnh hưởng khi áp dụng hợp đồng trọn gói trong các dự án thi công nhà cao tầng.

- Mối tương quan giữa các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hợp đồng trọn gói trong các dự án thi công nhà cao tầng.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] T. K. Duy, “Các rủi ro và mối liên hệ khi áp dụng hợp đồng trọn gói trong các dự án thi công nhà cao tầng”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2021.

Hợp đồng trọn gói dự án nhà cao tầng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn