Luận văn công nghệ thông tin 1999

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoàn thành năm 1999.

 - Áp dụng nguyên lý máy học qui nạp trong việc giải quyết các bài toán kinh tế / Lê Hoàng Nguyên.

 - Áp dụng VHDL vào Top - Down Design / Nguyễn Quốc Tuấn.

 - Một số vấn đề lý thuyết của hệ mã khóa công khai / Nguyễn Thanh Sơn.

 - Nén ảnh tĩnh và động dùng phép biến đổi Wavelets / Tống Văn On.

 - Song song hóa cấu trúc điều khiển chương trình / Nguyễn Hứa Phùng.

 - Tính toán song song trên môi trường Linux / Ninh Xuân Hương.

 - Tối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân bố / Nguyễn Trung Trực.

 - Xây dựng công cụ hỗ trợ khai báo lược đồ cơ sở dữ liệu đối tượng và đặc tả ràng buộc toàn diện / Nguyễn Ngô Bảo Trân.

 - Xây dựng phần mềm trợ giúp giảng dạy môn học ngôn ngữ lập trình / Hồ Sĩ Dương.

Luận văn công nghệ thông tin 1999

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn